Projecten

European Bulk Services (hydrofoorinstallatie)


In opdracht van European Bulk Services hebben wij de waterleidinginstallatie aangepast.

Deze aanpassingen zijn uitgevoerd naar aanleiding van jarenlange klachten over de temperatuur en waterdruk van de douches.
Wij hebben een hydrofoorinstallatie gemonteerd en het waterleidingnet gebalanceerd d.m.v. druk-reduceerventielen aan te brengen.
Tevens hebben wij de omkasting en de electrische voorziening t.b.v. de hydrofoorinstallatie geleverd.

Door al deze werkzaamheden uit te voeren hebben wij de opdrachtgever geheel ontzorgd.

Afbeeldingen

European Bulk Services (hydrofoorinstallatie) European Bulk Services (hydrofoorinstallatie) European Bulk Services (hydrofoorinstallatie)